karate būrelis Vilnius

KARATE EGZAMINAI

Atestuoti gali tik Lietuvos tradicinio karate asociacijos (LTKA) licencijuoti egzaminatoriai. Lietuvoje Kyu laipsniai turi būti patvirtinti LTKA diplomais ir antspaudu. Kitais būdais išduoti tradicinio karate atestacijos laipsnį patvirtinantys diplomai Lietuvoje laikomi negaliojančiais.

Minimalus treniruočių laikas iki egzamino 3 mėnesiai.

Karate diržų gradacija parodo mokinio meistriškumo lygį, kuo diržo spalva tamsesnė, tuo jis yra aukštesnio lygio. Mokinių lygiai vadinami KYU (nuo 9 iki 1), meistrų – DAN (nuo 1 iki 9).

Baltas diržas skirtas mokiniams, tik susipažinusiems su pagrindiniais kovos elementais.

Geltonas diržas – tai saulės šviesa. Geltona spalva simbolizuoja mokinius, kuriems prasidėjo nauja karatė meno supratimo diena kūne ir dvasioje.

Oranžinis diržas pažymi tuos mokinius, kurių technika bręsta, artėja prie naujų matomų aukštumų.

Žalias diržas žymi tuos mokinius, kurie jau geba perdirbti mokytojo suteiktas žinias. Turi jau tobulėjančią karatė techniką, tvirtėjančią kovotojo dvasią.

Mėlyną diržą turi mokiniai,  kurių tikslas karatė pažinime siekia horizonto, dvasia artėja prie gilumos, tai yra prie visiško pasišventimo kovos menui.

Rudas diržas – patikimumo, pastovumo simbolis. Rudas diržas pažymi mokinius, kurių karatė technika jau patikima, kovos dvasia pastovi.

Juodą diržą ryši karatė meistras, kuris pasiekė kūno ir dvasios harmonijos laipsnį, reikalingą toliau žengti budo keliu.

EGZAMINŲ PROGRAMOS

9 KYU (baltas diržas)
KIHON
Kiba – dachi / choku tsuki (10 kartų stovint vietoje)
Kiba – dachi / age – uke (10 kartų stovint vietoje)
Kiba – dachi / soto – uke (10 kartų stovint vietoje)
Kiba – dachi / gedan – barai (10 kartų stovint vietoje)
Heisoku-dachi/Mae-keri chudan (10 kartų stovint vietoje)
Zenkutsu – dachi / Oi – tsuki chudan (Einant pirmyn)
Zenkutsu – dachi / Age – uke (Einant atgal)
Zenkutsu – dachi / Soto – uke chudan (Einant pirmyn)
Zenkutsu – dachi / Gedan – barai (Einant atgal)
Zenkutsu – dachi / Mae – keri chudan (Einant pirmyn / atgal)
KATA
Taikyoku – shodan
JĖGOS/LANKSTUMO TESTAS
15 atsispaudimų
15 atsilenkimų
15 pritūpimų su šuoliais
8 KYU (geltonas diržas)
KIHON
Zenkutsu – dachi / Oi – tsuki chudan. (Einant į priekį)
Zenkutsu – dachi / Age – uke. (Einant atgal)
Zenkutsu – dachi / Soto Ude – uke chudan. (Einant į priekį)
Kokutsu – dachi / Shuto – uke (Einant atgal)
Zenkutsu – dachi / Mae – geri chudan. (Einant į priekį / atgal)
KATA
Heian – shodan
KIHON IPPON KUMITE
Atakos
Oi – tsuki jodan (su žingsniu į priekį)
Oi – tsuki chudan (su žingsniu į priekį)
Mae – geri chudan (po smūgio koja statoma į priekį)
Gynyba
Zenkutsu – dachi/Age – uke/gyaku tsuki (stovint vietoje)
Zenkutsu – dachi/Soto – uke/gyaku tsuki (stovint vietoje)
Zenkutsu – dachi/Gedan – barai/gyaku tsuki (pasitraukiant iš atakos linijos į šoną)
 JĖGOS/LANKSTUMO TESTAS
20 atsispaudimų
20 atsilenkimų
20 pritūpimų su šuoliais
7 KYU (oranžinis diržas)
KIHON
Zenkutsu – dachi/Oi – tsuki jodan (Einant į priekį)
Zenkutsu – dachi/Age – uke, gyaku tsuki chudan (Einant atgal)
Zenkutsu – dachi/Soto Ude – uke chudan, gyaku tsuki chudan (Einant į priekį)
Kokutsu – dachi/Shuto – uke (Einant atgal)
Zenkutsu – dachi/Uchi Ude – uke chudan, gyaku tsuki chudan (Einant į priekį)
Zenkutsu – dachi/Mae – geri jodan (Einant į priekį)
Zenkutsu – dachi/mawashigeri chudan (Apsisukus grįžtant atgal)
Kiba – dachi/Yoko keri keage jodan (Atliekama stovint šonu, į abi puses, perėjimuose kojos kryžiuojamos per priekį
KATA
Heian – Nidan
Bunkai – katos interpretacija
KIHON IPPON KUMITE
Atakos
Oi – tsuki jodan
Oi – tsuki chudan
Mae – geri chudan
Mavashi keri chudan/jodan (pasitraukiant iš atakos linijos į šoną)
Gynyba
Zenkutsu – dachi/Age – uke/gyaku tsuki (stovint vietoje)
Zenkutsu – dachi/Soto – uke/gyaku tsuki (stovint vietoje)
Zenkutsu – dachi/Gedan – barai/gyaku tsuki (pasitraukiant iš atakos linijos į šoną)
Zenkutsu – dachi/Uchi ude uke/gyaku tsuki (pasitraukiant iš atakos linijos į šoną)
JĖGOS/LANKSTUMO TESTAS
25 atsispaudimai
25 atsilenkimai
25 pritūpimai su šuoliais
SEMINARAI/STOVYKLOS
Minimaliai sudalyvauta 1 seminare/stovykloje.
6 KYU (žalias diržas)
KIHON
Zenkutsu – dachi/Oi tsuki Sanbon tsuki (Pirmasis jodan, antras/trečias chudan, einant į priekį).
Zenkutsu – dachi/Age – uke, gyaku tsuki chudan. (Einant atgal)
Zenkutsu-dachi/Soto Ude – uke, Kiba-dachi/Yoko Empiuchi chudan (Einant į priekį)
Kokutsu – dachi/Shuto uke chudan (Einant atgal)
Zenkutsu – dachi/Uchi Ude – uke, gyaku tsuki chudan (Einant į priekį)
Kokutstu-dachi/Shuto – uke, Zenkutsu-dachi/Gyaku nukite chudan (Einant atgal)
 Zenkutsu – dachi/Maegeri Rengeri ( Chudan galine koja, Jodan priekine koja, einant į priekį)
Zenkutsu – dachi/Mawashigeri chudan/jodan (Apsisukus einant atgal)
Kiba – dachi/Yoko Keage jodan. (Stovint šonu į oponentą, perėjimai į abi puses kryžiuojant kojas per priekį)
Kiba – dachi/Yoko Kekomi chudan.(Stovint šonu į oponentą, perėjimai į abi puses, kryžiuojant kojas per priekį)
Zenkutsu – dachi/Maegeri chudan/Oitsuki su žingsniu į priekį jodan (Einant į priekį ir atgal)
KATA
Heian – Sandan
Bunkai – katos interpretacija
JIYU IPPON KUMITE
Atakos:
Kizami tsuki jodan
Gyaku tsuki jodan
Gyaku – tsuki chudan
Maegeri – chudan
Mawashigeri – jodan
Gynyba laisvai pasirenkama
JĖGOS/LANKSTUMO TESTAS
30 atsispaudimų
30 atsilenkimų
30 pritūpimų su šuoliais
MAKIVAROS TESTAS
Oi tsuki, Gyaku tsuki, Mae keri
SEMINARAI/STOVYKLOS
Minimaliai sudalyvauta 1 seminare/stovykloje.
5 KYU (I mėlynas diržas)
KIHON
Zenkutsu – dachi / Oitsuki Sanbontsuki (Jx1, Cx2)
Zenkutsu – dachi / Age – uke, gyaku tsuki chudan
Zenkutsu-dachi / C-Soto Ude – uke, Kiba-dachi/C-Yoko Empiuchi
Zenkutsu – dachi / Uchi Ude – uke, gyaku tsuki chudan
Kokutsu-dachi / Shuto – uke, C-Kizami Maegeri, Zenk.-dachi/ C-Nukite
Zenkutsu – dachi / Maegeri Rengeri ( Cx1, Jx1)
Zenkutsu – dachi / Mawashigeri Rengeri ( Cx1, Jx1)
Kiba – dachi / Yoko Keage jodan
Kiba – dachi / Yoko Kekomi chudan
Zenkutsu – dachi/ C-Ushirogeri
Zenk.-dachi/C-Maegeri, C-Mawashigeri, C-Gyakutsuki
8 ir 9 daryti šonu, į abi puses, perėjimai kryžiuojant kojas
KATA
Heian – Yondan
Bunkai – katos interpretacija
JIYU IPPON KUMITE
Atakos
Kizami Tsuki: Jx2
Gyakutsuki: Jx2, Cx2
Kizami Maegeri: Cx2
Maegeri: Cx2
Gynyba
OJI – WAZA (atsakymas į priešininko ataką)
SEN: a) Kake – no – sen b) Tai – no – sen
GO-NO-SEN: a) Amashi waza b) Uke-waza
JĖGOS/LANKSTUMO TESTAS
35 atsispaudimai
35 atsilenkimai
35  pritūpimai su šuoliais
MAKIVAROS TESTAS
Mae – keri, Mavashi – keri, Ushiro – keri
SEMINARAI/STOVYKLOS
Minimaliai sudalyvauta 2 seminaruose/stovyklose.
4 KYU (II mėlynas diržas)
KIHON
Zenkutsu – dachi / Oitsuki Sanbontsuki (Jx1, Cx2)
Zenkutsu – dachi / Age – uke, gyaku tsuki chudan
Zenkutsu-Soto Ude – uke, Kiba-dachi/C-Yoko Empi – uchi, J-Tate Uraken – uchi
Zenkutsu – dachi / Uchi Ude – uke, gyaku tsuki chudan
Kokutsu -Shutouke, C Kizami Maegeri, Zenk.- C-Nukite
Zenkutsu – dachi / Maegeri Rengeri ( Cx1, Jx1 )
 Zenkutsu – dachi / Mawashigeri Rengeri ( Cx1, Jx1 )
Kiba – dachi / Yoko Keage jodan
Kiba – dachi / Yoko Kekomi chudan
Zenkutsu – dachi/ C-Ushirogeri
Zenk.-dachi/C-Maegeri, C-Yoko Kekomi, C-Gyakutsuki
8 ir 9 daryti šonu, į abi puses, perėjimai kryžiuojant kojas
KATA
Heian – Godan
Bunkai – katos interpretacija
JIYU IPPON KUMITE
Ataka
Kizami Tsuki: Jx2
Gyakutsuki: Jx2, Cx2
Kizami Maegeri: Cx2
Yokogeri: Cx2
Gynyba
OJI – WAZA ( atsakymas į priešininko ataką )
SEN: a) Kake – no – sen b) Tai – no – sen
GO-NO-SEN: a) Amashi waza b) Uke-waza
JĖGOS/LANKSTUMO TESTAS
40 atsispaudimų
40 atsilenkimų
40  pritūpimų su šuoliais
MAKIVAROS TESTAS
Mae – keri, Mavashi – keri, Ushiro – keri
SEMINARAI/STOVYKLOS
Minimaliai sudalyvauta 2 seminaruose/stovyklose.
3 KYU (I rudas diržas)
KIHON
Zenkutsu – dachi / Oitsuki Sanbontsuki (Jx1, Cx2)
Zenkutsu – dachi / Age – uke, gyaku tsuki chudan
Zenkutsu – dachi / Soto Udeuke, Kiba-dachi/C-Yoko Empiuchi, J-Tate Urakenuchi
Kokutsu – dachi / Shutouke, C Kizami Maegeri, Zenk.- C-Nukite
Zenkutsu – dachi / C-Uchi Udeuke, C-Gyakutsuki
Zenkutsu – dahi / Maegeri Rengeri (C-Kizami Maegeri, J-Maegeri)
Zenkutsu – dachi / Mawashigeri Rengeri ( C-Kizami Mawashigeri, J-Mawashigeri )
Kiba – dachi / Yoko Keage jodan
Kiba – dachi / Yoko Kekomi jodan
Zenkutsu – dachi/ C-Ushirogeri
Zenkutsu – dachi / Yoko Kekomi, C-Mawashigeri, C-Gyakutsuki
Zenkutsu – dachi / Mawashigeri, C-Yoko Kekomi, C-Gyakutsuki
Zenkutsu – dachi / J-Maegeri – į priekį, J-Yoko Keage – į šoną (vietoje).
KATA
Bassai Dai
Bunkai – katos interpretacija
KUMITE
1. Jiyu Ippon Kumite
Atakos:
Kizamitsuki: Jx2
Gyakutsuki: Jx2, Cx2
Kizami Maegeri: Cx2
Yokogeri: Cx2
Mawashigeri: Jx2
Gynyba:
OJI – WAZA
SEN: a) Kake – no – sen b) Tai – no – sen
GO-NO-SEN: a) Amashi waza b) Uke-waza
2.Jiyu Kumite – 2 kovos pagal WTKF taisykles
TAMASHIWARI TESTAS
1 lentelė (2cm/20cm/40cm)
TAIKLUMO IR KIME TESTAS
Kandidatas atlieka 10 parinktų atakų iš laisvos pozicijos (KAMAE) judėdamas link tikslo, kurį laiko egzaminatorius. Atlikti su maksimalia jėga ir greičiu. Galima silpnai paliesti.
MAKIVAROS TESTAS
Atliekamos įvairios atakos į nešiojamą skydą ( rankomis ir kojomis ).
JĖGOS TESTAS
Egzaminatoriaus nuožiūra.
SEMINARAI/STOVYKLOS
Minimaliai sudalyvauta 3 seminaruose/stovyklose.
2 KYU (II rudas diržas)
KIHON
Zenkutsu – dachi / Oitsuki Sanbontsuki (J´1, C´2)
Zenkutsu – dachi / Age – uke, gyaku tsuki chudan
Zenkutsu – dachi / Soto Udeuke, Kiba-dachi/C-Yoko Empiuchi, J-Tate Urakenuchi
Kokutsu – dachi / Shutouke, C Kizami Maegeri, Zenk.- C-Nukite
Zenkutsu – dachi / C-Uchi Udeuke, C-Gyakutsuki
Zenkutsu – dahi / Maegeri Rengeri (C-Kizami Maegeri, J-Maegeri)
Zenkutsu – dachi / Mawashigeri Rengeri ( C-Kizami Mawashigeri, J-Mawashigeri )
Kiba – dachi / Yoko Keage jodan
Kiba – dachi / Yoko Kekomi jodan
Zenkutsu – dachi/ C-Ushirogeri
Zenkutsu – dachi / Yoko Kekomi, C-Mawashigeri, C-Gyakutsuki
Zenkutsu – dachi / Mawashigeri, C-Yoko Kekomi, C-Gyakutsuki
Zenkutsu – dachi / J-Maegeri – į priekį, J-Yoko Keage – į šoną (vietoje).
KATA
Join
Bunkai – katos interpretacija
 KUMITE
1. Jiyu Ippon Kumite
Atakos:
Kizamitsuki: Jx2
Gyakutsuki: Jx2, Cx2
Kizami Maegeri: Cx2
Maegeri: Cx2
Yokogeri: Cx2
Mawashigeri: Jx2
Ushirogeri: Cx2
Gynyba:
OJI – WAZA
SEN: a) Kake – no – sen b) Tai – no – sen
GO-NO-SEN: a) Amashi waza  b) Uke-waza
2. Jiyu Kumite – 2 kovos pagal WTKF taisykles.
TAMASHIWARI TESTAS
3 lentelės (2cm/20cm/40cm)
KIME TESTAS
Kandidatas atlieka 10 parinktų atakų iš laisvos pozicijos (KAMAE) judėdamas link tikslo, kurį laiko egzaminatorius. Atlikti su maksimalia jėga ir greičiu. Galima silpnai paliesti.
MAKIVAROS TESTAS
Atliekamos įvairios atakos į nešiojamą skydą ( rankomis ir kojomis ).
JĖGOS TESTAS
Egzaminatoriaus nuožiūra
MEDINĖS MAKIVAROS TESTAS
Gyaku – tsuki, Uraken – uchi
SEMINARAI/STOVYKLOS
Minimaliai sudalyvauta 3 seminaruose/stovyklose.
1 KYU (III rudas diržas)
KIHON
Zenkutsu – dachi / Oitsuki Sanbontsuki (J´1, C´2)
Zenkutsu – dachi / Age – uke, gyaku tsuki chudan
Zenkutsu – dachi / Soto Udeuke, Kiba-dachi/C-Yoko Empiuchi, J-Tate Urakenuchi
Kokutsu – dachi / Shutouke, C Kizami Maegeri, Zenk.- C-Nukite
Zenkutsu – dachi / C-Uchi Udeuke, C-Gyakutsuki
Zenkutsu – dahi / Maegeri Rengeri (C-Kizami Maegeri, J-Maegeri)
Zenkutsu – dachi / Mawashigeri Rengeri ( C-Kizami Mawashigeri, J-Mawashigeri )
Kiba – dachi / Yoko Keage jodan
Kiba – dachi / Yoko Kekomi jodan
Zenkutsu – dachi/ C-Ushirogeri
Zenkutsu – dachi / Yoko Kekomi, C-Mawashigeri, C-Gyakutsuki
Zenkutsu – dachi / Mawashigeri, C-Yoko Kekomi, C-Gyakutsuki
Zenkutsu – dachi / J-Maegeri – į priekį, J-Yoko Keage – į šoną (vietoje).
KATA
Kanku Dai
Bunkai – katos interpretacija
 KUMITE
1. Jiyu Ippon Kumite
Atakos:
Kizamitsuki: Jx2
Gyakutsuki: Jx2, Cx2
Kizami Maegeri: Cx2
Maegeri: Cx2
Yokogeri: Cx2
Mawashigeri: Jx2
Ushirogeri: Cx2
Gynyba:
OJI – WAZA
SEN: a) Kake – no – sen b) Tai – no – sen
GO-NO-SEN: a) Amashi waza  b) Uke-waza
2. Jiyu Kumite – 2 kovos pagal WTKF taisykles.
TAMASHIWARI TESTAS
3 lentelės (2cm/20cm/40cm)
KIME TESTAS
Kandidatas atlieka 10 parinktų atakų iš laisvos pozicijos (KAMAE) judėdamas link tikslo, kurį laiko egzaminatorius. Atlikti su maksimalia jėga ir greičiu. Galima silpnai paliesti.
MAKIVAROS TESTAS
Atliekamos įvairios atakos į nešiojamą skydą (rankomis ir kojomis)
JĖGOS TESTAS
Egzaminatoriaus nuožiūra
MEDINĖS MAKIVAROS TESTAS
Gyaku – tsuki, Uraken – uchi
SEMINARAI/STOVYKLOS
Minimaliai sudalyvauta 3 seminaruose/stovyklose.